Аливаад алдсан ч хичээл сургуулийг бүү алд

Бидний Тухай

 

Дэмнэл Онлайн нь хөдөө орон нутгийн ЕБС-ын хүүхдүүдэд хүрч ажиллах, хичээлээс гадуур хөгжих боломжийг ойртуулах, хүүхэд бүр чанартай сургалтанд хамрагдах ижил боломжийг бий болгох зорилготой үйл ажиллагаагаа явуулдаг Хөгжлийн Дэмнэл ТББ байгуулагын нэг хөтөлбөр юм. 

 

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг  www.demnel.org

 

Арга хэмжээ

Юу:

 

Хэзээ:

Хаана:

Англи хэлний ЭЕШ-д бэлдэх давтлага хичээл,

 

2022.12.21  

Онлайн

 

дэлгэрэнгүй

Юу:

 

Хэзээ:

Хаана:

Англи, Герман хэлний анхан болон ахисан шатны 16 долоо хоногийн хичээл,

2022.12.15 - 2023.04.15 

Онлайн

 

дэлгэрэнгүй

Юу:

 

Хэзээ:

Хаана:

 

Англи хэлний анхан шатны 8 цагийн, Герман хэлний анхан шатны 8 цагийн хичээлүүд

 2022.11.15 - 12.15 

Онлайн

 

 дэлгэрэнгүй